Monthly Archives: October 2010

2010 ROEA Congress

The 78th Congress of the Romanian Orthodox Episcopate of America was held October 1-2 at St Mary Cathedral, Cleveland, Ohio. 

The first portion of plenary discussion was given to reviewing and acceptance of reports presented by the administration, departments, commissions, hierarchs, etc., financial statements and adoption of budgets for the coming year, etc.

A great deal of time was then given to discussing the reports of the Legal and Financial Due Diligence committees called for by the 2008 Congress. At that time Congress recognized the “Proposal to Establish the Romanian Orthodox Metropolitanate in North America” as an acceptable basis to continue talks toward a possible union of the two existing Romanian eparchies, separated for decades. The Proposal was the product of the long-standing Joint Dialogue Commissions, established with the blessing of the hierarchs and endorsement of their respective congresses after the fall of communism. It defines in ecclesiological terms acceptable to both sides, a Metropolitanate with a unique status of “maximal autonomy” in communion with the Church of Romania but not subject to its administrative jurisdiction. The due diligence studies were thus seen as integral to any decision regarding such a future unity. However, hearing that the committees were not yet able to give a positive report, and wishing to encourage progress, Congress respectfully urged that the necessary information be gathered by the end of the year, so that the committee’s findings, essential to the process, would be completed in as timely a manner as possible.

Posted in News / Information | Comments Off on 2010 ROEA Congress

2010 ROEA Congres

Cel de-al 78-lea Congres al Episcopiei Ortodoxe Române din America s-a ţinut în zilele de 1-2 octombrie, la Catedrala Sf. Maria din Cleveland, Ohio.

Prima parte a discuţiilor plenare a fost alocată dezbaterii rapoartelor prezentate de către administraţie, departamente, comisii, ierarhi, etc.; rapoartelor financiare şi adoptării bugetelor pentru anul viitor.

Apoi, a s-a alocat o bună bucată de vreme discutării rapoartelor de prezentate de către comisiile Due Diligence – cea Legală şi cea pentru Investigaţie Financiară – înfiinţate la Congresul din anul 2008. În acel an, Congresul a recunoscut “Propunerea pentru Înfiinţarea Mitropoliei Ortodoxe Române din America de Nord” ca pe o bază acceptabilă pentru continuarea dialogului spre o posibilă unire a celor două existente eparhii româneşti care sunt separate vreme de câteva decenii. Propunerea a fost rodul muncii Comisiilor de Dialog, înfiinţate cu mulă vreme în urmă, după căderea comunismului, cu binecuvântarea Ierarhilor şi cu aprobarea Congreselor lor respective. Această Propunere defineşte în termeni eclesiologici, acceptabili ambelor părţi, o Mitropolie cu un statut de “autonomie maximală,” în comuniune cu Biserica Ortodoxă Română, dar fără a fi sub controlul administrativ al acesteia. Cercetările de Investigaţie Financiară au fost astfel înţelese a fi parte integrantă din orice hotărâre privitoare la această de viitoare unire. Înţelegând însă că aceste comisii nu au reuşit încă să ofere un raport pozitiv, dar dorind să încurajeze progresul, Congresul a cerut respectuos ca informaţia necesară să fie adunată până la sfârşitul anului, astfel încât concluziile comitetului, esenţiale acestui demers, să fie completate, cât mai curând posibil. 

Posted in News / Information | Comments Off on 2010 ROEA Congres